banner

Mezinárodně akreditovaný kurz

Nový termín pro intenzívní výuku iridologie 3. - 6. 1. 2016 (Hradiště na Písku 81), 9.00 - 16.30.

Tento kurz je jediný v České republice s akreditací "IIPA Sanctioned" a má akreditaci Asociace Českých iridoogů a Naturopatických Konzultantů. Kurz je ukončen nejprve certifikátem s akreditací AČINK a titulem Prof. Irid. za jménem (profesní označení). Ke splnění tohoto certifikátu je potřeba splnit všechny požadované práce a odevzdat iridologický rozbor 10 klientů z profesionálně vyfocené vlastní fotografie. Druhou částí je možnost zisku titulu CI (Certified Iridologist). Pro to je třeba odevzdat minimálně 200 očí a praktikovat 2 roky. Pak následuje zkouška IIPA. Studenti po splnění závěrečné zkoušky (úspěšnost musí být více než 80%) obdrží Certifikát s mezinárodní platností a mohou požádat o certifikované členství v Mezinárodní Organizaci Iridologů IIPA. To jim umožňuje provozovat iridologickou praxi ve všech zemích, kde IIPA působí, dle konkrétních požadavků konkrétního státu na iridologickou praxi. Titul Certified Iridologist je nejvyšší vzdělání v iridologii na světě a je doživotní.

Kurz je zaštítěný Asociací českých iridologů a naturopatických konzultantů AČINK, jejímiž členy se mohou studenti stát již v průběhu studia.

KDE: Hradiště na Písku 81 u Pardubic. Maximální počet účastníků je 15. Kurz po celou dobu vede Mgr. Konrádová, CI.

Kurz je kombinovaný naživo + online, začínáme v říjnu 3/4 2015 9.00 - 16.00; 31.10 - 1.11.; 28 - 29.11.; + 3 tréningové webináře naživo - termíny vždy po dohodě s účastníky; poslední setkání 30.1. 2016 + webinář.

CENA: 22.000,- Kč, v ceně kurzovného jsou všechny výukové materiály včetně iridologických CD a jednotlivých částí skript (nejsme plátci DPH) za celý kurz společně s přihláškou (záloha 50% a doplatek měsíc před zahájením kurzu); více informací a přihláška na e-mailové adrese: iris@irisdiagnostika.eu nebo na telefonu: +420 607 969 560.

Informace z rozhovoru v Českém Rozhlase (25 min rozhovor) najdete zde.

 

CÍL KURZU IRISDIAGNOSTIKY:

Odborně vyškolit nové profesionální iridology pro jejich vlastní samostatnou iridologickou praxi.
Seznámit účastníky se světovou iridologií na úrovni hodné profesionála v tomto oboru.
Informace zahrnují poznatky škol amerických, německých a australských z posledních let - pro obdržení osvědčení o absolvování je nutné účastnit se všech částí kurzu, zpracovat si pomůckové knihy, prokázat vlastní praxi (přesné diagnostikování minimálně 10ti klientů) a úspešné složení závěrečné zkoušky; podmínky budou sděleny na konci kurzu.

PRO KOHO JE KURZ IRISDIAGNOSTIKY URČEN:

Vstupním požadavkem je znalost biologie člověka v rozsahu středoškolského učiva nebo odborného masérského kurzu (středoškolské vzdělání není požadováno, rozhodující jsou skutečné znalosti a upřímný zájem o obor iridologie).
Předpokládá se účast zájemců zejména těchto profesí: lékaři, veterinární lékaři, oftalmologové, optici, maséři, kosmetičky, odborníci přes výživu, prodejci bylinek, potravinových doplňků etc. Vítáni jsou i další zájemci.

POMŮCKY: k absolvování je důležité objednat si (nebo přinést vlastní) iridologickou lupu (cena cca 1800,-Kč), k objednání budou nepovinné další pomůcky jako plakáty, iridologické tabulky a mapy, knihy v AJ (nabídka bude upřesněna konkrétním zájemcům).
V ceně kurzu účastníci obdrží rozsáhlá 4 dílná skripta a výuková iridologická CD - zasílají se ihned po zaplacení kurzu.

 

Podrobný obsah kurzu irisdiagnostiky (drobné změny jsou možné)

I. ČÁST

 • co je iridologie, na jakém principu funguje, její přednosti a nedostatky
 • průkopníci iridologie, světové irisdiagnostické školy
 • anatomie oka a popis oka z hlediska iridologie
 • základní iridologické členění duhovky; popis duhovky podle hodin
 • oční choroby a problémy, které mohou znemožňovat iridologické vyšetření
 • potíže při vyšetřování oka, vyšetřovací metody
 • struktura a hustota duhovkových vláken a jejich význam v iridologii
 • význam barev a pigmentu v oku;, psorické pigmenty, topostabilní a topolabilní
 • pigmenty, heterochromie, genetické pigmenty
 • podrobná historie iridologie
 • irisdiagnostické tabulky a jejich vývoj
 • základní znaky v oku dobře diagnostikovatelné pouhou lupou (nervové kruhy,
 • kontrakční rýhy, korneální opacita, circulatory ring, lymfatické mraky, scurf rim, pinguecula,
 • pterygium, korneální arcus)
 • genetické oční konstituce, jejich přednosti a zápory: (budou probrány i konstituce podle Dr.
 • Bernarda Jensena, Ellen Tart Jensen, Toni Miller a německých iridologů; následující výpis konstitucí je
 • orientační); LYMFATICKO-HYPERAKTIVNÍ TYP (lymphatic constitution - acidic, uric acid,
 • febrile...), LYMFATICKO-HYPOAKTIVNÍ TYP (sycotic constitution),
 • HYDROLYMFATICKÝ TYP, NEUROLYMFATICKÝ TYP, HORMONÁLNÍ TYP
 • (polyglandular subtype), LEDVINOVĚ-LYMFATICKÝ TYP, SMÍŠENÝ TYP (Mixed eye),
 • HEMATOGENNÍ TYP , PLETORICKÝ TYP , POJIVOVĚ-TKÁŇOVÝ TYP
 • praktické studie na fotografiích
 • PRŮBĚŽNÉ TESTY

VÝSTUP Z 1. části:
Domácí zpracování pomůckové knihy (v elektronické formě) včetně doporučení stravování a úprav v životním stylu pro jednotlivé genetické oční konstituce; praktický trénink rozlišování jednotlivých očních konstitucí

II. ČÁST

 • opakování, praktické studie na fotografiích
 • shrnutí doporučení stravování a úprav v životním stylu pro jednotlivé genetické oční
 • konstituce
 • pět stádií tkáňových změn rozeznávaných v iridologii neboli iris shading
 • ciliární zóna a její znaky - druhy lagun (rarefaction, schody nebo střešní tašky, torpedo,
 • asparagus, Schnabel, crypty, list, zahnutý zobák, tulipán, bota, medusa, medová plástev, defect,
 • rybářská síť, dvojítá motýlí laguna, lancet, thomboid, cesta kamenů, kamínky, srdeční klín, obří laguna)
 • šest hlavních životních procesů a znaky v duhovce
 • základní znaky panenky (elipsy a čásečné deformace, mydriáza, mióza, hippus, anisokorie)
 • základní znaky v očním bělmu
 • okružní zóna kolem panenky , hranice okružní zóny, kvalita hranice okružní zóny,
 • tvar hranice okružní zóny, vitalita a trávení
 • TRÁVÍCÍ SYSTÉM a jeho iridologické znaky, znaky v trávící zóně
 • DÝCHACÍ SOUSTAVA a její iridologické znaky
 • praktické studie
 • PRŮBĚŽNÉ TESTY

VÝSTUP Z 2. ČÁSTI:
Domácí zpracování pomůckové knihy (v elektronické formě) včetně doporučení stravování a úprav v životním stylu pro potíže trávícího traktu (slinivka, žlučník, játra, divertikly, záněty ve střevech, plísně ve střevech, zácpa, průjem...), problémy dýchací soustavy; praktický trénink rozlišování základních znaků panenky, očního bělma, trávící, vlastní praktické studie

III. ČÁST

 • opakování, praktické studie na fotografiích
 • shrnutí doporučení stravování a úprav v životním stylu pro potíže trávícího traktu
 • (slinivka, žlučník, játra, divertikly, záněty ve střevech, plísně ve střevech, zácpa, průjem...), srdečně-
 • oběhové potíže a problémy dýchací soustavy
 • pokročilé znaky panenky, duhovky a očního bělma
 • detoxikační orgány a iridologie (překyselení, tobacco circle, radia solaris, ztmavení
 • okraje duhovky, melanin a tuk v bělmu...)
 • SLINIVKA BŘIŠNÍ, cukrovka, škodlivost rafinovaného cukru, čím lze nahradit cukr
 • SRDEČNĚ-CÉVNÍ SYSTÉM a jeho iridologické znaky
 • UROGENITÁLNÍ SYSTÉM a jeho iridologické znaky
 • HORMONÁLNÍ SYSTÉM a jeho iridologické znaky
 • vytvoření profesionální iridologické zprávy
 • etika a iridologie
 • praktické studie
 • PRŮBĚŽNÉ TESTY

VÝSTUP ZE 3. ČÁSTI:
Domácí zpracování pomůckové knihy (v elektronické formě) včetně doporučení stravování a úprav v životním stylu pro potíže detoxikačních orgánu (játra, ledviny, kůže, hormonálního systému; vytvoření vlastní profesionální iridologické zprávy; vlastní praktické studie

IV. ETAPA

 • opakování, praktické studie na fotografiích
 • shrnutí doporučení stravování a úprav v životním stylu pro potíže cévní a srdce,
 • detoxikačních orgánu (játra, ledviny, kůže), hormonálního systému
 • běžné civilizační choroby a iridologické znaky
 • LYMFATICKÝ SYSTÉM, potíže imunity, potíže kůže a iridologické znaky
 • MOZEK, SMYSLY a jejich iridologické znaky
 • irisdiagnostika a holistický přístup ke zdraví
 • postoje a iluze klientů, se kterými je třeba počítat, a jak se je naučit překonávat
 • holistické zdraví a alopatické léky (aneb poučme své pacienty)
 • irisdiagnostika a následné poradenství v období životních změn (těhotenství, puberta,
 • menopauza, degenerativní onemocnění, stavy po operacích, stáří...)
 • další možnosti vzdělávání v oboru přírodní diagnostiky (diagnostika z nehtů, jazyka, kůže,
 • vlasů....)
 • spolupráce iridologa s ostatními odborníky
 • praktické studie a zkušenosti, kompletní irisdiagnostický rozbor a následné
 • poradenství
 • některé odlišnosti různých irisdiagnostických škol
 • seznámení s vybavením a počítačovým programem pro iridologickou praxi
 • co iridologie umí a co neumí; překážky, se kterými je třeba počítat
 • sdílení zkušeností
 • prostor pro dotazy
 • zkušební test


iris
iris

© od roku 2014 Petr Konrád - Irisdiagnostika na FacebookuSpřátelené weby